Informasjonsskriv til foreldre/foresatte

Dette er et forslag til et brev som skolen kan sende til foreldre og foresatte for å forklare at verk som elevene skaper i skoletiden vil bli lagt ut på nett, og at elevene vil få anledning til å legge ut verket med en Creative Commons-lisens.


Til foreldre/foresatte

Dette skrivet er for å informere dere som er foreldre eller foresatte om at skolen akter å la elevene publisere materiale som eleven skaper i formingstimer og lignende på skolens sider på Verdensveven (World Wide Web), og at skolen akter å la elevene velge hva slags opphavsrettslig notis de skal benytte for kreativt materiale som de publiserer på denne måten.

Et av skolens mål er å tilføre elevene digital kompetanse. I dette inngår også ferdigheter knyttet til nettpublisering og til bruk av Internett som arena for ytring og samhandling.

Skolen har et eget nettsted på Verdensveven på adresse http://skolens_nettsted.no. På dette nettstedet vil det være et eget område for elevarbeider. I samband med nettpublisering vil vi gi elevene en innføring i opphavsrett, og i den forbindelse vil vi også introdusere en måte å benytte opphavsrett på som er mye brukt i samband med nettpublisering, og som går under navnet «Creative Commons». De elever som ønsker det, vil få anledning til å bruke «Creative Commons» på de verk som de skaper og som de publiserer på nett.

Mens opphavsretten tradisjonelt har regulert adgangen til å kopiere, spre, eller arbeide videre med verk uten først å få tillatelse fra rettighetshaver, innebærer «Creative Commons» at den som har skapt verket på forhånd gir tillatelse til kopiering og bruk, på visse vilkår.

Fordi en slik lisens rettslig sett er en avtale, og fordi mindreårige ikke kan inngå avtaler, trenger vi en bekreftelse fra foreldre/verge om ditt barn har anledning til å bruke en Creative Commons-lisens på verk skapt i skoletiden. Dersom du samtykker til at barnet har anledning til å utstyre verk med en slik lisens, ber vi om at du skriver dato og signatur nederst på dette informasjonsskrivet, og lar barnet ta det med til skolen.

Dere kan lese mer om «Creative Commons» på denne nettadressen: http://creativecommons.no/. Studer også gjerne denne introduksjonen til opphavsrett og Creative Commons, beregnet på barn.

Dersom du har behov for å drøfte dine barns nettpublisering, og/eller bruken av «Creative Commons» med skolen, så nøl ikke med å ta kontakt med skolen. Rett i så fall henvendelsen til undertegnede.

Vennlig hilsen
Ansvarlig Faglærer (bytt ut med ditt navn)


Vi/Jeg samtykker til at

________________________________
(barnets navn)

kan benytte en Creative Commons-lisens på verk skap i skoletiden.

(Skriv sted, dato, navn på foreldre/verge, signatur under. Alle med foreldrerett må signere.)