Lenker

På denne siden vil vi fortløpende legge ut lenker til nettsider og andre ressursser med relevant materiale om opphavsrett, delingskultur. samt annet stoff som er relevant i forhold til Creative Commons i Norge

Innholdsfortegnelse

Innledning

Vi lenker til en tekst dersom vi mener at den er interessante og relevante. Dette skjer uavhengig vår vurdering av innholdet på siden. Som det framgår av vår Ansvarsfraskrivelse går vi ikke nødvendigvis god for innholdet på de sidene som vi lenker til.

Dersom innholdet er på andre språk enn norsk, er språk angitt i en parentes. Vi angir også dokumentformat på sider som ikke er HTML/XML.

Nettsteder

Bokarkiver, læringsarenaer og portaler om og med fritt innhold:

CreativeCommons.org

Lenker til ymse særlig interessante sider som ligger hos Creative Commons internasjonalt:

Bøker

Nedenfor finner lenker til bøker som tar for seg Creative Commons og andre fribruks-lisenser, og opphavsrett.

Aliprandi, S.: Creative Commons: a user guide; Ledizioni, 2011 (eng., PDF)

Bacon, J.: The Art of Community: Building the New Age of Participation; O'Reilly , 2012 (eng.)

Benkler, Y.: The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom; Yale University Press, New Haven and London, 2006 (eng., PDF)

Boyle, J.: The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind; Yale University Press, New Haven and London, 2008 (eng., PDF)

Bourcier, D. & Rosnay, M. D. d. (Eds.): International Commons at the Digital Age: La création en partage; Éditions Romillat, Paris, 2004 (eng., PDF)

Kleiva, Odd: Åpen kildekode – noen rettslige problemstillinger; Complex nr. 1, Oslo, 2009 (PDF)

Lessig, L.: Free Culture; Penguin Press, New York, 2004 (eng., PDF)

Lessig, L.: Fri kultur; Petter Reinholdtsen, Oslo, 2015 (norsk, PDF, ePUB, MOBI)

Lessig, L.: Code version 2.0; Basic Books, New York, 2006 (eng., PDF)

Leth, P.: Creative Commons for alle: 400 millioner nye muligheter for bedre IT-didaktikk i folkeskolen.; Lær IT, Holstebro, 2011 (dansk, PDF)

Stacey, P. & Pearson, S. H.: Made with Creative Commons; Ctrl+Alt+Delete Books, 2017 (eng., PDF, ePUB, MOBI)

Suber, Peter: Open Access; MIT Press, 2012 (eng., PDF, ePub, Mobi)

Rapporter, o.l.

Nedenfor finner du rapporter, artikler, nyheter omkring Creative Commons og opphavsrett.

Abelson, Adida et al: ccREL: The Creative Commons Rights Expression Language; Creative Commons Report, March 3rd, 2008 (eng., PDF)

Bing, Jon: Copymarks: A suggestion for simple management of copyrighted material; International Review of Law, Computers & Technology, vol. 18, nr. 3, ss. 347-374, 2004 (eng., PDF)

Björnesjö & Jonsson: Creative Commons licencer i svensk rätt; Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2005 (svensk, PDF)

Bledsoe, Elliott et al: Unlocking the Potential Through Creative Commons; Arc Centre For Creative Industries + Innovation, Australia, 2007 (eng., PDF)

Cheliotis, Chik et al: Taking Stock of the Creative Commons Experiment Monitoring the Use of Creative Commons Licenses and Evaluating Its Implications for the Future of Creative Commons and for Copyright Law; 35th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC), National Center for Technology & Law, George Mason University School of Law, Sep 28-30 2007 (eng. PDF)

Hannemyr, Gisle: Skapende allmenninger; Vreng, nr. 1, ss. 70‑71, Oslo, 23. april 2005

Hannemyr, Gisle: Copyright, etc. terms in Norway; Working paper, Oslo, 3. June 2009 (eng., PDF)

Hietanen, Herkko: 20 Theses of Music Collecting Societies and Creative Commons; Working Paper, 20. July 2005 (eng., PDF)

Bledsoe, Elliott et al: Unlocking the potential through Creative Commons; Creative Commons Australia, 2007 (eng., PDF)

Lessig, Larry: On the challenge of moral rights; Lessig.org, 26. februar 2005 (eng.)

Liestøl, Gunnar et al: Digital Rettighetsklarering; NFF, juni 2006 (PDF)

London, G.: The Libre Labyrinth: Navigating the Maze of Free and NonFree Licenses; 1. januar 2008 (eng., PDF, ODT)

Monbiot, G.: Academic publishers make Murdoch look like a socialist ; 29. august 2011 (eng.)

Pawlo, Mikael: What is the Meaning of Non-Commercial?; International Commons In the Digital Age, i Bourcier, D. & Rosnay, M. D. d. (Eds.): International Commons at the Digital Age: La création en partage, Éditions Romillat, 2004 (eng.)

Thompson, Bill: The copyright 'copyfight' is on; BBC.co.uk, 18. february 2005 (eng.)

WIPO/Kopinor: Bernkonvensjonen; WIPO, Paris, 24. juli 1971

Vederlagsorganisasjonen-debatten

Den norske vederlagsorganisasjonen for musikk (TONO) er en medlems­organisasjoner der medlemsskap innebærer at man skriver under på en avtale der man overlater til organisasjonen å forvalte rettighetene til samtlige verk man har skapt. Etter å ha overført rettighetene har man ikke lenger mulighet til å inngå andre avtaler om rettighetsforvaltning. Creative Commons-lisensen er også en avtale om rettighetsforvaltning. I TONOs tilfelle vil derfor det å bruke en Creative Commons-lisens være i strid med den avtale man allerde har inngått med organisasjonen. I dag innebærer dette at TONO-medlemmer ikke kan benytte en Creative Commons-lisens uten å bryte den avtalen de allerede har inngått med TONO. I kjølvannet av den stigende populariteten til Creative Commons har flere begynt å diskutere om den linje TONO, har valgt er den som best ivaretar medlemmenes interesser. Vi følger debatten.

Disse lenkene er organisert kronologisk.