Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på Creative Commons Norges websider er forsøkt gjort så enkel, prak­tisk og oppdatert som mulig. Creative Commons Norge kan imidlertid ikke gi noen garanti for at den informasjon som vi formidler ikke er mangelfull, uriktig, upresis eller utdatert.

Creative Commons Norge tar ikke ansvar for innholdet på eksterne sider vi lenker til. Vi lenker til sider som vi mener er interessante og relevante, uavhengig vår tilslutning til de synspunkter som fremføres på slike sider. Finner du en lenke til en side du mener er upassende vil vi imidlertid gjerne få vite det.

Creative Commons Norge tilbyr ikke juridiske tjenester eller juridisk rådgiving. Vi håper at informasjonen på vår OSS/FAQ-side og øvrige sider kan vil være til nytte. Imidler­tid ligger det i sakens natur at innholdet på disse websidene ikke er uttøm­mende. Det er derfor ingen garanti for at den informasjonen vi formidler dekker alle viktige spørs­mål som angår deg. Avhenging av din spesifikke situasjon kan det være at du ønsker å oppsøke en advokat for å få tilpasset og kvalitetssikret informasjon.