Norske lisenser og verktøy

Nedenfor finner du lenker til Commons Deed og til de juridiske lisenstekstene på norsk for versjon 4.0 internasjonal av samtlige seks standard Creative Commons-lisenser.

  1. Navngivelse (by): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  2. Navngivelse-Del på samme vilkår (by-sa): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  3. Navngivelse-Ingen bearbeidelse (by-nd): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  4. Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  5. Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (by-nc-sa): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  6. Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd): Sammendrag, juridisk lisenstekst

Bruk lisensvelgeren for å velge riktig lisens, og/eller for å generere korrekt HTML-markeringstekst som du kan benytte for å bake inn riktige metadata i lenken til lisensen.

Public Domain-verktøy

I tillegg til lisensene over har Creative Commons utviklet to verktøy som kan benyttes for å markere at verk er i det fri, enten fordi rettighetshaveren har dedikert verket til det fri, eller fordi det er falt i det fri etter vernetidens utløp:

  1. CC0 – dette verktøyet kan benyttes utenfor Norge dersom du er rettighetshaver til et verk, og ønsker å dedikere verket til det fri utenfor Norge.
  2. Public Domain Mark – bruk dette verktøyet dersom du ønsker å identifisere et verk som har falt i det fri.

Creative Commons Norge fraråder bruk av disse verktøyene på innspilt musikk. Det engelske "Public Domain"-konseptet har ikke noe fullverdig motstykke i norsk opphavsrett, og innspilt musikk som er i “The Public Domain” kan etter norsk lov ikke fremføres offentlig uten at det betales en avgift til FFUK gjennom organisasjonen GRAMO. Er du rettighetshaver og ønsker at musikken din skal være mest mulig fri anbefaler vi at du benytter deg av vår offentlige lisens Creative Commons Navngivelse. Kulturdepartementet har gjort det klart at GRAMO ikke har lovhjemmel for å kreve vederlag for opphavsrettsbeskyttet innspilt musikk som er gjort tilgjengelig for fri bruk med en Creative Commons lisens. Sitat:

Departementet har etter dette lagt til grunn at utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere etter omstendighetene kan gi samtykke til fri offentlig fremføring av sine lydopptak, og at Gramo i så fall ikke skal kreve inn vederlag for denne bruken.

Creative Commons Norge ikke kjent med norske bestemmelser som begrenser friheten til deling, bruk eller bearbeidelser for andre frembringelser (enn innspilt musikk) i “The Public Domain”, og fraråder derfor ikke bruken av disse verktøyene for annet enn innspilt musikk.