Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg overordnet informasjon om CreativeCommons.nos behandling av personopplysninger.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

 1. Når behandler vi personopplysninger
 2. Formålet med behandlingen
 3. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
 4. Behandlingsansvarlig og databehandleravtaler
 5. Bruk av eksterne tjenester
 6. Informasjonssikkerhet
 7. Bruk av informasjonskapsler/cookies
 8. Utlevering av personopplysninger
 9. Dine rettigheter som registrert hos oss
 10. Endringer i personvernerklæringen

1. Når behandler vi personopplysninger

Vi behandler personopplysninger når du benytter nettstedets kontaktskjema og når du registrer deg som bruker av nettstedet.

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstavene a (samtykke) og b (oppfylle en avtale med den registrerte).

Vi behandler dine personopplysninger når:

 • du har kontaktet CreativeCommons.no fordi du ønsker informasjon fra oss om en spesiell sak, eller
 • du har kontaktet CreativeCommons.no på generelt grunnlag fordi du har generelle spørsmål knyttet til vår virksomhet, eller
 • du registrerer deg som bruker av nettstedet.

Personopplysninger knyttet til henvendelser sendt via vårt kontaktskjema kan bli oppbevart i et arkiv som benyttes til opplæring og referanse (slik at vi besvarer tilsvarende henvendelser fra andre personer på samme måte). Kun betrodde personer i vår organisasjon har tilgang til dette arkivet.

Personopplysninger knyttet til at du har registrert en brukerkonto her oppbevares i en brukerprofil som er en del av av vår publiseringsløsning. Ditt navn og den beskrivelsen av deg selv som du har lagt inn denne i profilen vil være synlig for besøkende av nettstedet. Epost-adressen vil ikke bli utlevert til noen tredjepart og vil kun bli benyttet av oss til å besvare evt. henvendelser, og til å sende deg vårt nyhetsbrev (dersom du har valgt å abonnere på dette).

CreativeCommons.no fører ikke elektronisk postjournal, men epost fra deg kan kan bli liggende i epostkassen til den eller de som behandler din henvendelse. Epost fra deg kan imidlertid bli slettet når din henvendelse er besvart (pga. opprydding, systemendringer, full epostkasse, eller lignende). Du kan alltid be eksplisitt om at epost du har sendt oss skal slettes, og vi vil da gjøre det som er praktisk mulig for å etterkomme en slik anmodning.

På nettsiden CreativeCommons.no publiseres blant annet blogg- og foruminnlegg forfattet av brukere av nettstedet. Hjemmel for denne behandlingen er «journalist­unntaket» i Personopplysningsloven § 3. Dersom det framkommer personopplysninger på nettsidene som ikke er omfattet av dette unntaket vil disse bli slettet uten ugrunnet opphold så snart vi blir oppmerksom på dem, jf. Ehandelsloven § 18.

2. Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne besvare henvendelser fra publikum, for å la registrerte brukere logge inn, og for å kunne sende nyhetsbrevet til de som abonnerer på dette.

3. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger inntil du ber oss om å slette dem. Du kan selv slette din brukerprofil her: Gå inn på «Min konto», velg «Rediger», og trykk på «Kanseller konto» nederst på siden, og deretter på «Kanseller konto» på nytt. Det siste steget innebærer at kontoen din og all tilknyttet informasjon umiddelbart blir slettet. Alle blogg- og foruminnlegg du har skrevet vil bli tilordnet en anonym brukerkonto.

For å få slettet henvendelser du har sendt oss via epost eller nettstedetets kontaktskjema må du sende oss en eksplisitt sletteanmodning via nettstedets kontaktskjema.

4. Behandlingsansvarlig og databehandleravtaler

CreativeCommons.no v/Gisle Hannemyr er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige kan kontaktes via nettstedets kontaktskjema.

Den behandlingsansvarlige plikter å sørge for at behandlingen av personopplysninger er lovlig, og at det er etablert tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nettstedet er utviklet av, og driftes av Hannemyr Nye Medier AS, som er vår databehandler. Databehandleravtale ble inngått 1. januar 2010.

5. Informasjonssikkerhet

Informasjonssystemet som benyttes på nettstedet er underlagt tilgangskontroll og det er utarbeidet egne sikkerhetstiltak, rutiner for håndtering av personopplysninger og sikkerhetsmål- og strategier, inklusive rutiner for sikkerhetsoppdateringer.

Nettstedet er kun tilgjengelig via sikker (kryptert) oppkobling. Det innebærer blant annet at all informasjon, inklusive brukernavn og passord, ikke kan fanges opp av andre som avlytter nettet.

Passord lagres utilgjengelig for utenforstående, og en avtrykksalgoritme er benyttet som ekstra beskyttelse av passord.

6. Bruk av eksterne tjenester

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette inne­bærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen. Google redegjør for personvernimplikasjonene av dette i en egen FAQ. Se avsnittet “What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users?”.

Nettstedet benytter ingen andre CDN (Content Delivery Network) enn overnevnte Google Fonts API.

7. Bruk av informasjonskapsler/cookies

CreativeCommons.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men CreativeCommons.no vil ikke fungere uten. Våre informasjonskapsler benyttes ikke til noen form for sporing. Ingen person­identifiserende opplysninger befinner seg i informasjonskapsler som settes når du besøker CreativeCommons.no, og vi behøver derfor ikke plage deg med å be om samtykke. Vår hjemmel for dette er Ekomloven § 2-7b.

Alle informasjonskapsler vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle informasjonskapsler satt av CreativeCommons.no som beskrevet av Nettvett.no: Slik administrerer du informasjonskapsler. Når en informasjonskapsel slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Tabellen under gir en fullstendig oversikt over informasjonskapsler som blir benyttet på CreativeCommons.no:

Navn Standard utløpstid Domene Formål
has_js Nettleserøkta ngoweb.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
SESSid Nettleserøkta, eller etter 24 dager dersom du ikke logger ut. ngoweb.no Brukes for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort mens du har vært innlogget. (Der id er en unik identifikator.)

8. Utlevering av personopplysninger

Ingen personopplysninger utleveres til andre.

9. Dine rettigheter

Du har, med visse forbehold, rett til:

 1. Å få bekreftet om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, få innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen.
 2. Å få korrigert eventuelle uriktige personopplysninger om deg ved retting eller supplering.
 3. Å få personopplysninger om deg selv slettet.
 4. Å protestere eller kreve at vi i noen situasjoner begrenser behandlingen av personopplysninger om deg.
 5. Å motta personopplysninger om deg til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert på: www.datatilsynet.no.

Du kan utøve dine rettigheter ved å rette en henvendelse til den behandlingsansvarlige via vårt kontakskjema. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

10. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen oppdateres fortløpende i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10. august 2019.