Ny søkefunksjon gjør det enklere å finne bilder det er lov å gjenbruke på nett

Denne uken lanserte Creative Commons et nytt søk som gjør det enda enklere å finne bilder på nett som det faktisk er lov å gjenbruke, uten fare for å motta en faktura i posten fra fotografen. Det nye bildesøket gir brukerne tilgang til 300 millioner bilder i et og samme søk.

Dette er å regne som et globalt digital fellesgode som fremmer god delingskultur. Samtidig gjør det nye søket det enklere å kreditere opphavspersonen riktig, noe som bidrar til at vi får mindre ulovlig gjenbruk av bilder på nett.

Søket vil i første omgang fokusere på bilder, men på sikt vil det også inkludere lyd og digitale læringsressurser. Målet er å utvikle et felles søk for alle de 1.4 milliarder objektene som idag er tilgjengelig under en fri lisens på internett.

Søket samler bilder fra 19 forskjellige kilder inkludert den norske tjenesten Digitalt Museum.no som tilbyr et åpent søk på 2.3 millioner objekter hvor 126.000 av disse er underlagt en CC lisens. Den største kilden er Flickr som tilbyr 289 millioner bilder i det åpne søket. En spennende ny kilde er thingiverse.com som tilbyr 3D tegninger som er sluppet under en fri lisens.

Lenke til søket:
https://search.creativecommons.org/