Kreditering

I tillegg til navngivelse av opphavsperson (evt. utgiver dersom verket er utgitt av et kollektiv), er det en del formelle krav til merking når du benytter en frembringelse under Creative Commons-lisens. Nedenfor har vi oppsummert disse.

For rettmessig kreditering må du oppgi følgende:

  1. Identifikasjon av den/de som har skapt det lisensierte materialet og enhver annen som er utpekt til å motta navngivelse. (Navngivelse bør på enhver rimelig måte som lisensgiver har anmodet om, inklusive ved pseudonym dersom et slikt er angitt. Navngivelse kan utelates dersom originalen er uten navn.)
  2. En notis som viser til den lisensen som verket gjøres tilgjengelig under, med lenke (for ressurser på nettet) eller URL (for lisenser trykket på fysisk medium) til Commons Deed for den spesifikke lisensen.
  3. En notis som gjengir en garantifraskrivelse eller ansvarsfraskrivelse dersom verket er ustyrt med en slik. (NB: kun dersom det sammen med materialet er offentligjort en eksplisitt garantifraskrivelse eller ansvarsfraskrivelse);
  4. En lenke og/eller angivelse av URL til det originale verket der det fremgår hvilken lisens opphavspersonen har utstyrt verket med (dersom dette er rimelig og praktisk mulig).

Dersom noen av de punktene 1-4 er utelatt under originalen kan du også utelate dem når du bruker verket.

Vanligvis er det opphavspersonens navn eller kjennetegn som skal oppgis ved kreditering. Når det gjelder kollektiver (f.eks. institusjoner) og massive multiforfatter samarbeidsnettsteder (dvs. wikier og wiki-lignende nettsteder) der et stort antall bidragsytere står bak en typisk tekst, er det som regel ikke praktisk mulig å kreditere samtlige enkeltforfattere. På en del slike samarbeidsnettsteder finnes det ofte en krediteringsangivelse der det står at man skal kreditere institusjonen eller utgiver av nettstedet (f.eks «Nynorsk Wikipedia», «Statens kartverk»). For wikier som tar vare på forfatterhistorikk bør en lenke til denne historikken (der interesserte kan finne den komplette forfatterfortegnelsen) dersom (f.eks.) artikkelen har flere enn fem bidragsytere. For institusjoner kan en lenke til «om oss»-siden dersom en slik finnes, eller til forsiden for institusjonens nettsted. For kollektiver kan slike lenker benyttes for krediteringsformål framfor en lang liste over enkeltforfattere.

I Norge er det ikke vanlig at opphavspersoner fraskriver seg ansvar og garantier, eller tar andre forbehold. I andre land er dette mer vanlig. Alle sider i Wikipedia benytter for eksempel følgende garantifraskrivelse: «Wikipedia gir ingen garanti for påliteligheten av innholdet.» Dersom det er oppgitt en slik ansvarsfraskrivelse, bør denne gjentas der du bruker verket dersom dette er rimelig og praktisk mulig.

Dersom det er snakk om en bearbeidelse bør du i tillegg oppgi hva beabeidelsen består i (for eksempel «Norsk oversettelse av …»).

Lisenens sier at merkingen skal skje «under hensyn til det medium og de midler du benytter». Det innebærer at merking kan skje på måte en som er hensiktsmessig for mediet. I en bok vil det for eksempel ikke alltid være hensiktsmessig å utstyre hver enkelt illustrasjon med en opphavsrettsnotis med opphavsrettsnotis, navn, ansvarsfraskrivelse, lisensangivelse og lenke. I stedet kan man samle slike metadata på en egen side i boken.